Usunięto obelisk

W czwartek 29 marca usunięto z Dubia obelisk upamiętniający partyzantów radzieckich i partyzantów Armii Ludowej, którzy zginęli w bitwie stoczonej w tamtym rejonie w dniach 23/24 kwietnia 1944 roku. Zrobiono to na podstawie noweli ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny.

W pierwotnej wersji na obelisku, który został w Dubiu postawiony w 1947 roku staraniem ówczesnego sołtysa miejscowości Antoniego Gwizdały był napis: „Bohaterskim bojownikom Armii Radzieckiej i bohaterskim partyzantom AL.”

Dwa lata temu, po tym jak ktoś skuł napis została zmieniona tablica i napis, który nosi treść: „Pamięci bohaterskim partyzantom walczącym z najeźdźcą hitlerowskim poległym 23/24 sierpnia 1944 roku. Obelisk postawiono w 1947 r. staraniem Antoniego Gwizdały.”

Wcześniej Gmina otrzymała od Wojewody wykaz miejsc i obiektów sporządzony przez Instytut Pamięci Narodowej, które stoją w sprzeczności z obowiązującą nowelizacją ustawy. To była podstawa do usunięcia obelisku w Dubiu. Nie może się z nią pogodzić obecny sołtys Dubia Zbigniew Wąsik, który w treści nowej tablicy mówiącej o partyzantach a nie o bohaterskich bojownikach Armii Radzieckiej, nie widzi propagowania komunizmu. Dla Urzędu jednak wykaz Wojewody jest jednoznaczny. Usunięty obelisk jest złożony na terenie Spółki Usługi Komunalne.

Ostatnim obiektem na terenie gminy Krzeszowice, znajdującym się w wykazie Wojewody przygotowanym przez IPN jest obelisk poświęcony temu samemu wydarzeniu usytuowany w Dębniku, jednak w tym wypadku znajduje się on na terenie Lasów Państwowych, i to do tej instytucji należy wykonanie zaleceń Wojewody.

Pozostanie na swoim miejscu pomnik, który stoi również w Dubiu na mogile poległych partyzantów radzieckich i partyzantów Armii Ludowej. Ten pomnik podlega zupełnie innym regulacjom prawnym.