VI Gminny Rajd Rowerowy (fotoreportaż)

186 osób wzięło udział w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym, który odbywał się 19 sierpnia. Rajd odbywał się na dwóch trasach.

Pierwsza, krótsza pętla, biegła z Krzeszowic przez Czerną, Nową Górę, górę Łysicę, z powrotem do Krzeszowic. Druga trasa, około 30 kilometrowa, wiodła przez Miękinię, Paryż, Ostrężnicę, Nową Górę, górę Łysicę. Ta trasa również zaczynała się i kończyła w Krzeszowicach. Ważnym elementem przejazdu były przepiękne punkty widokowe usytuowane w Miękini nad szkołą i w Paryżu.  Rajd nie mógłby się odbyć w tak profesjonalny sposób, gdyby nie pomoc Policji Powiatowej Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie, Jednostek OSP z Krzeszowic, Nowej Góry i Woli Filipowskiej. Atrakcją dodatkową imprezy był test rowerów elektrycznych przeprowadzony przez firmę Sport Nora. Efektownie wyglądał start rajdu, a to za sprawą pneumatycznej bramy startowej firmy Kellys.

Celem rajdu było propagowanie profilaktyki uzależnień poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych i kształtowanie pozytywnych wzorców prospołecznych.

Organizacja i finansowanie imprezy: Gmina Krzeszowice ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.