VIII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego (fotoreportaż)

15 grudnia w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbywał się VII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego.

Jury w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, przewodnicząca komisji, Elżbieta Porębska-Kubik – etnograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk, Monika Dudek – etnolog i pieśniarka przesłuchało 40 zespołów i solistów, dzieci młodzież i dorosłych, w sumie 270 uczestników. Przesłuchania trwały ponad 6 godzin.

Organizatorami imprezy byli: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Partnerem Przeglądu było Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Impreza odbywała przy wsparciu finansowym gminy Krzeszowice i Powiatu Krakowskiego. Patronat nad Przeglądem sprawowali burmistrz Wacław Gregorczyk i starosta Wojciech Pałka.

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ VIII PRZEGLĄD

PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO

KRZESZOWICE 2018

 W Przeglądzie wzięły udział grupy i soliści z powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i wielickiego:  4 grupy dziecięce, 7 grup młodzieżowych, 19 grup śpiewaczych oraz 10 solistów w kategorii osób dorosłych.
W Przeglądzie nie mogły brać udział grupy, które w roku poprzednim były laureatami I miejsca.
W następnym roku ten punkt regulaminu obejmie także osoby dorosłe solistów – laureatów I miejsca.

Prezentowane podczas przesłuchań programy w większości były utrzymane w charakterze prezentującym tradycyjny repertuar i właściwe wykonawstwo kolęd ludowych i pastorałek. Pochodziły one ze starych kantyczek oraz z przekazu ustnego. W tym roku uczestnicy sięgnęli również po bardzo stare zapisy nutowe kolęd i pastorałek, niektóre nawet z XV i XVI wieku. Doceniając poszukiwania i starania o pozyskanie właściwego repertuaru, członkowie Komisji zwracają uwagę na to, iż najcenniejsze dla idei konkursu są pastorałki i kolędy, zachowane w tradycji ustnej i pamięci zbiorowej mieszkańców regionu krakowskiego. Kolędy opracowane, napisane przez kompozytorów mogą nie być brane pod uwagę przy ocenie jury.

Podczas tegorocznych przesłuchań pojawiło się dużo rzadko spotykanych kolęd ludowych, świeckich, co organizatorzy wskazują jako efekt prowadzonej przy okazji Przeglądu edukacji (seminaria, omówienia, konsultacje merytoryczne). Komisja podkreśla bardzo wysoki poziom i staranność prezentacji oraz docenia fakt uczestnictwa w Przeglądzie nowych grup, które mimo, że po raz pierwszy brały udział w konkursie, prezentowały wysoki poziom wykonawstwa.

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę przede wszystkim dobór tradycyjnego repertuaru, jego oryginalność oraz sposób jego wykonania. Zwracano uwagę na tradycyjną, ludową manierę wykonawczą i właściwy dobór elementów stroju ludowego. Po wnikliwej analizie i szczegółowym omówieniu prezentacji uczestników, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii dziecięcej – GRUPY
I miejsce i statuetka Anioła

Racławianki, gmina Jerzmanowice-Przeginia

II miejsce oraz statuetka Anioła

Pastuszkowie z gwiazdą ze Szkoły Podstawowej w Luszowicach, gmina Chrzanów

 

2 równorzędne III miejsca oraz statuetki Anioła

Prądniczanie z Sułoszowej, gmina Sułoszowa

Sanecki Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej w Sance, gmina Krzeszowice

W kategorii młodzieżowej – GRUPY

2 równorzędne I miejsce oraz statuetki Anioła

Młodzież oazowa z Igołomi, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Uczennice klasy VII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach

II miejsce oraz statuetka Anioła

Kolędnicy z gwiazdą ze Szkoły Podstawowej w Luszowicach, powiat Chrzanów

2 równorzędne III miejsca oraz statuetki Anioła

Mietniowiacy, grupa dziewczęca, powiat wielicki
Dziewczęcy Zespół Wokalny, CKIS w Krzeszowicach

Wyróżnienie i statuetka Anioła
Mietniowiacy – grupa chłopięca

Ponadto grupy dziecięce i młodzieżowe otrzymały grę „Skarby Gminy Krzeszowice” oraz wydawnictwa książkowe ufundowane przez Gminę Krzeszowice.

 W kategorii dorośli – SOLIŚCI
2 równorzędne I miejsca, statuetki Anioła oraz nagrody finansowe w kwocie po 250 zł

Maria Dębska z Rudna, gmina Krzeszowice
Daniel Kὒbler z Igołomi, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

2 równorzędne II miejsca, statuetki  Anioła oraz nagrody finansowe w kwocie po 150 zł

Barbara Kosobucka z Zalasu, gmina Krzeszowice

Krzysztof Krawczyk z Kozierowa, gmina Michałowice

III miejsce, statuetka  Anioła oraz nagroda finansowa w kwocie 100 zł

Marcin Głowa z Pobiednika Małego, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Wyróżnienia i statuetka Anioła

Stefania Ślusarczyk, Nawojowa Góra, gmina Krzeszowice

Tytus Woźniak, Krzeszowice

Ponadto soliści otrzymali wydawnictwa książkowe ufundowane przez Gminę Krzeszowice.

 W kategorii dorośli – GRUPY

 3 równorzędne I miejsca, statuetki Anioła oraz nagrody finansowe w kwocie po 400 zł

KOZIEROWIANIE

MOGILANIE grupa kobieca

KOPIENIOKI

4 równorzędne II miejsca, statuetki Anioła oraz nagrody finansowe w kwocie po 350 zł
BOLĘCANIE GRUPA MĘSKA, gmina Chrzanów

ŚPIYWOCKI KRZESOSKIE, gmina Krzeszowice

ZOFIPOLANIE, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

MOGILANIE grupa męska

 4 równorzędne III miejsca, statuetki Anioła oraz nagrody finansowe w kwocie po 250 zł

NARAMIANKA, gmina Iwanowice

BOLĘCANKI, gmina Chrzanów

KGW MĘTKOWIANKI, gmina Babice

ALEBABKI, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce


Równorzędne wyróżnienia oraz statuetki Anioła

KARNIOWIANIE, gmina Trzebinia

SUŁOSZOWIANKI, gmina Sułoszowa

KGW WOLA FILIPOWSKA, gmina Krzeszowice

TOMASZOWIANIE, gmina Wielka Wieś

KGW KAMIEŃ, gmina Czernichów

Komisja oceniająca dziękuje wszystkim uczestnikom za przygotowanie prezentacji oraz starania

włożone w poszukiwanie i zachowanie tradycyjnego, bożonarodzeniowego repertuaru, a inicjatorom
i organizatorom Przeglądu – Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach – dziękuje za trud włożony w jego przygotowanie.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Krzeszowice, 15 grudnia 2018

 

 

Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog,          

Elżbieta Porębska-Kubik, etnograf

Jadwiga Adamczyk, muzyk

Monika Dudek, etnolog i pieśniarka