W 39 rocznicę stanu wojennego w Krzeszowicach

Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny wywołał w Polsce sytuację z każdym dniem coraz bardziej dramatyczną.

Zejście z drogi porozumienia społecznego, areszt i internowanie czołowych przywódców „Solidarności” oraz szeregowych członków, doprowadziło do konfliktu władzy z własnym narodem. W miastach i wsiach, w ramach sił porządku publicznego, przeciwstawiono kilkunastu milionom robotników i kilku milionom chłopów – milicję, wojsko i czołgi. Ówczesny aparat władzy dokonał wielu aktów pacyfikacji, poczynając od Kopalni „Wujek”. Władza była nastawiona na konfrontację i dezinformację. Posuwano się też do prowokacji społeczeństwa, szczególnie w odniesieniu do protestującej młodzieży, do zachowań jakoby usprawiedliwiających użycie przemocy. Kościół i elity ówczesnego życia umysłowego poddano naciskom i prześladowaniu.

W 39 rocznicę stanu wojennego Krzeszowice uczciły pamięć ofiar tamtych  wydarzeń. Przy obelisku na Placu Franciszka Kulczyckiego kwiaty złożyli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk,  V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk , Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż, zasłużony dla „Solidarności” uczestnik wydarzeń Leszek Więcek, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej, członek NSZZ „Solidarność” i organizator uroczystości rocznicowej, Henryk Woszczyna.

Tekst i zdjęcia Maciej Liburski