W Rudnie na rocznicę niepodległości

6 listopada w Szkole Podstawowej w Rudnie odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie szkoły, nauczyciele, przedszkolaki z Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie, rodzice oraz zaproszeni goście – radna Rady Miejskiej Stanisława Maciejowska i mieszkańcy wsi, rozpoczęli akademię śpiewając hymn narodowy. Następnie odbyła się część artystyczna – dzieci zaprezentowały okolicznościowe wiersze i piosenki oraz zatańczyły krakowiaka w strojach ludowych. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek udekorowany barwami narodowymi oraz na ciasto w kształcie mapy Polski. Uroczystość była również okazją do zaprezentowania dzieciom i przybyłym gościom książki pt. „Krzeszowice 1867 – 1989” przekazaną dla uczniów szkoły przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Łukasza Skalnego podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Na zakończenie wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i lokalne przyśpiewki ludowe.

Uroczyste świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości było żywą lekcją historii i przejawem patriotyzmu. Daje to nadzieję, że kolejne pokolenia młodych Polaków będą dbały o swoją „Małą Ojczyznę”, lokalne tradycje i zwyczaje, a tym samym o Polskę.