Wakacje pod namiotami 2023

„Czas stawiać żagle i z portu wyruszać nam w rejs”.

Może nie przez przygotowanie łodzi, a spakowanie się w plecak i nie przez opuszczenie portu, a podróż pociągiem, ale na równie wielką przygodę udali się uczestnicy tegorocznych Wakacji Pod Namiotami.

Zuchy, harcerze i wędrownicy, a także instruktorzy, z Hufca ZHP Krzeszowice mieli okazję spędzić dwa pierwsze tygodnie wakacji w Mrzeżynie położonym nad Morzem Bałtyckim. Motywem przewodnim tegorocznego wypoczynku był tytuł jednej z szant: „Morskie opowieści”, który nawiązywał do głównej tematyki obozu, ale też do naszych własnych historii, z którymi przyjechaliśmy i z którymi opuściliśmy ten obóz. Dla wielu harcerzy był to kolejny już taki wyjazd, ale nie zabrakło również tych, którzy wybrali się na taki wyjazd po raz pierwszy. Podczas 14 dni wyjazdu uczestnicy mieli okazję skorzystać z uroków polskiego morza oraz popracować nad swoją samodzielnością i rozwinąć własne zainteresowania.
Obóz  to czas na odpoczynek i wspólną zabawę, ale jest to to też szansa na kształtowanie w uczestnikach dobrych nawyków – harcerze z każdej z drużyny, oprócz zajęć prowadzonych przez drużynowych, brali udział w specjalnych zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów, w związku z przeprowadzeniem projektu w ramach zadania publicznego pn. Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej – współfinansowanie zadania, współfinansowanego ze środków Gminy Krzeszowice. Dzięki takiemu wsparciu obóz mógł być realizowany w atrakcyjnej cenie, równocześnie oferując ciekawy program wykorzystujący metodę harcerską.

pwd. Łucja Wieczorek