Walka z koronawirusem

Walka z koronawirusem została podjęta także przez członkinie KGW Wola Filipowska. Walka ta polegała na zaopatrywaniu przychodni  zdrowia w maseczki bawełniane typu chirurgicznego.

Maseczki te były szyte przez: Barbarę Dudek-Ciura, Michalinę Motyl, Stanisławę Kajda i Małgorzatę Kuciel. Każda z Pań szyła we własnym domu, aby zachować wszelkie środki ostrożności. Materiał na maseczki oraz tasiemki zostały  pocięte przez naszą krojczynię Krystynę Skalską i dostarczone do drzwi szyjących. Cieszymy się , że mogłyśmy wesprzeć potrzebującą służbę zdrowia. Jako wyraz podziękowania za przekazane do ORNR otrzymałyśmy list gratulacyjny od dyrektora Ośrodka Andrzeja Osiniaka.

M.K.

 

Chciałam podziękować pracownikom UM Krzeszowice za sponsorowanie zakupu materiału i nici , a także Paniom z KGW Czerna, Dubie, Paczółtowice, Rudno, Siedlec i Żary za wsparcie finansowe na tasiemki do maseczek, ponieważ zużyłyśmy ich bardzo dużo.

Przewodnicząca KGW Wola Filipowska

Małgorzata Kuciel