Ważne dla przedsiębiorców – baza danych odpadowych

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów w rejestrze BDO.

Przedsiębiorcom wprowadzającym produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującym odpadami komunalnymi przypominamy o uzyskaniu obowiązkowego wpisu do rejestru – prowadzonego przez MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

W niektórych przypadkach może to dotyczyć jednoosobowych działalności gospodarczych, mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.
Więcej informacji na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ lub w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Dla przedsiębiorców z terenu gminy Krzeszowice będzie to:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
telefon: 12 630-33-33

 Źródło: Ministerstwo Klimatu