Ważny podpis

27 lipca br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaakceptował aneks nr 1, przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, dla zadania pn. „Rozbudowa DK 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa”. Dzięki aneksowi pierwotny zakres inwestycji został poszerzony o dodatkowe obiekty inżynieryjne.

Na odcinku biegnącym przez gminę Krzeszowice powstanie rondo przy skrzyżowaniu ulic Św. Floriana i 3 Maja, oraz będą przebudowane 3 obiekty mostowe w ciągu drogi krajowej 79.

Ważny nie tylko dla gminy Krzeszowice podpis Minister złożył w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego, w obecności burmistrza gminy Wacława Gregorczyka, wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, starosty krakowskiego Wojciecha Pałki i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzeszowicach Henryka Woszczyny.

Zdjęcia: Joanna Kaczorowska