Wieczór z Czyczem

Impreza pod patronatem burmistrza Gminy.

Starostwo Powiatowe w Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, Zenon Mąsior, Barbara Dec zaprosili mieszkańców na wieczór słowno-muzyczny „Gdy nocą pachnie kwiat magnolii” z muzyką Zenona Mąsiora, w opracowaniu instrumentalnym Marioli i Grzegorza Śpiewaków (Di Galitzyaner Klezmorim) oraz Joanny Skotnicznej z tekstami Stanisława Czycza, w interpretacji aktorów Jolanty Kasprzyk i Jacka Lecznara. Podczas spotkania ogłoszono również wyniki otwartego konkursu poetyckiego i plastycznego. W spotkaniu uczestniczyła małżonka burmistrza Anna Gregorczyk oraz z-ca burmistrza Adam Godyń.

Foto, info: Maciej Liburski