Wieczornica niepodległościowa w Czernej

12 listopada dzieci, młodzież, rodzice, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich z okazji święta niepodległości zaprezentowali bardzo ciekawe widowisko słowno – muzyczne.

Dekoracje, kostiumy, światła, muzyka, śpiew dodatkowo wzbogacały grę aktorską. Widowisko ukazujące historię Polski od utraty wolności do jej odzyskania, pełne czytelnej symboliki wyreżyserowała Joanna Smółka. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przeor klasztoru w Czernej ojciec Leszek Stańczewski, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, wiceburmistrz Adam Godyń, radni Rady Miejskiej Dorota Marek, Ewa Rogóż-Klocek,Wojciech Pałka, komendant Komisariatu Policji Michał Godyń, dyrektor Spółki Wodociągi i Kanalizacja Henryk Skotniczny. Na zakończenie ogłoszono wyniki Bibliotecznego Konkursu Historycznego. Nad całością spotkania czuwała dyrektor szkoły Marzena Banaczyk.

Foto, info: Maciej Liburski