Wieczornica Niepodległościowa w Nowej Górze

Jednym z priorytetowych zadań Zespołu Szkół w Nowej Górze jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu oraz uroczyste obchodzenie świąt narodowych.

Dlatego też, aby uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 listopada 2019 r. w nowogórskiej filii CKiS – u w Nowej Górze uczniowie nowogórskiej szkoły przygotowali dla mieszkańców wsi Wieczornicę Niepodległościową.

Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Szkoły – p. Mirosław Pudlik witając wszystkich zebranych, a w szczególności gości: p. Kazimierza Stryczka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzeszowicach, p. Adama Godynia – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Krzeszowice oraz p. Michalinę Nowakowską – Malczyk – wieloletnią Dyrektor Szkoły w Nowej Górze. W części artystycznej głos oddano najmłodszym uczestnikom uroczystości – uczniom nowogórskiej szkoły, którzy przygotowali montaż poetycko – muzyczny, tematycznie nawiązujący do obchodzonego święta. Nie zabrakło w nim różnych form sztuki – widzowie mogli podziwiać m. in. krakowiaka w wykonaniu przedszkolaków, spektakl o Krakowie przygotowany przez najmłodszych uczniów czy krótką historię odzyskania przez Polskę niepodległości w wykonaniu starszych uczniów szkoły.

Jak na tak duże przedsięwzięcie przystało, w jego realizację zaangażowanych było wiele osób: reżyserką całego przedsięwzięcia była p. Sylwia Szczuka, prezentacje multimedialne przygotowała p. Małgorzata Mrózek, stroje – p. Elżbieta Sarnek, muzykę – Pan Jerzy Suruło. Nieocenioną pomoc okazały także: p. Joanna Pałka oraz p. Magdalena Godyń. Wzorowa recytacja utworów patriotycznych, śpiew pieśni legionowych, nastrojowa muzyka, piękna scenografia i autentyczne rekwizyty zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność, czego dowodem były gromkie brawa  na zakończenie (zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronie szkoły w zakładce Album fotograficzny). Nowogórska Wieczornica Niepodległościowa na stałe wpisała się już w tradycję obchodów Święta Niepodległości nie tylko środowiskowych, ale także gminnych.

Zdjęcia i tekst: Agnieszka Michalska