Wielki Piknik Rodzinny w Nowej Górze

15 czerwca, na nowogórskim Rynku, miało miejsce ważne wydarzenie – Piknik Rodzinny.

W tym dniu na gości czekały liczne niespodzianki. Już od godz. 15.00 można się było sprawdzić w wielu konkurencjach sportowych, posiedzieć w kabinie wozu strażackiego, na strażackim kładzie czy w kabinie radiowozu. Wielką atrakcją okazały się zamek dmuchany oraz trampolina, na których dzieci mogły się wyszaleć do woli.

W tym dniu atrakcji nie brakowało: o godz. 15.00 na scenę wkroczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, którzy zaprezentowali swój program artystyczny. Wielką popularnością cieszyła się loteria fantowa, na której można było wygrać m.in. główną nagrodę – głośnik bezprzewodowy oraz kaski rowerowe – zakupione z patronatu starosty krakowskiego Wojciecha Pałki, rower – ufundowany przez Wojciecha Janowicza z firmy „SPAR”, piłki podarowane przez Adama Ślusarczyka, kamerki samochodowe – prezent m.in. od radnych Gminy Krzeszowice – Leszka Kramarza i Dariusza Kaczary oraz mnóstwo innych nagród, ufundowanych przez Radę Rodziców nowogórskiej szkoły. Na Pikniku nie zabrakło też uciech dla ciała – na zgłodniałych gości czekał ciepły posiłek w postaci pieczonych ziemniaków oraz kawiarenka z lodami i ciastami.

Do powodzenia nowogórskiego Pikniku Rodzinnego przyczyniło się bardzo wiele osób, ale największe zasługi w tej dziedzinie miał Leszek Kramarz – ustępujący przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Górze oraz druh OSP w Nowej Górze. To dzięki jego staraniom organizatorzy otrzymali granty – pierwszy – województwa małopolskiego, zrealizowany przez OSP Nowa Góra oraz drugi – Gminy Krzeszowice, zrealizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Nowej Góry. Oba granty były autorstwa Leszka Kramarza i przyczyniły się do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Jak na tak doniosłe wydarzenie przystało, nie zabrakło na nim ważnych gości. Swoją obecnością imprezę uświetnili m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, radni Powiatu Krakowskiego Adam Ślusarczyk i Grzegorz Małodobry.

Agnieszka Michalska