Wielkie sprzątanie

Przez kilka marcowych, kwietniowych i majowych weekendów odbywała się spektakularna akcja sprzątania świata na terenie całej gminy Krzeszowice. Włączyły się w nią setki mieszkańców, którzy zjednoczyli siły, aby uczynić swoje otoczenie czystsze i bardziej przyjazne dla wszystkich.

W ramach akcji wolontariusze przemierzali okoliczne lasy, parki, ulice oraz miejsca rekreacyjne, zbierając wszelkiego rodzaju odpady. Wyposażeni w worki i rękawice energicznie przystąpili do działania. Z zaangażowaniem przemierzali tereny gminy, zbierając zarówno większe odpady, jak i najdrobniejsze śmieci, które często trudno dostrzec na pierwszy rzut oka.

Akcja sprzątania świata w gminie Krzeszowice była doskonałym przykładem tego, jak lokalna społeczność może zjednoczyć się w celu ochrony środowiska naturalnego. Jest to inspirujący przykład, który powinien nam wszystkim przypominać, że nasze działania mają sens i że każdy z nas może mieć znaczący wkład w tworzenie lepszej przyszłości dla nas i naszej planety.

O worki, rękawiczki, różnego rodzaju gadżety oraz produkty spożywcze zadbał Urząd Miejski. Organizatorami akcji w poszczególnych miejscowościach byli Sołtysi, Rady Sołeckie, stowarzyszenia, szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich.

Wszystkie te przedsięwzięcia odbywały się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.

zdjęcia: Organizatorzy