Willa Japonka w Krzeszowicach – podpisanie umowy

W piątek 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, starosta krakowski, Wojciech Pałka i wicestarosta, Tadeusz Nabagło wraz przedstawicielem Firmy KSAR, Wojciechem Słaboniem podpisali umowę na wykonanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia budynku „Willa Japonka” w Krzeszowicach”. Prace, które wkrótce się rozpoczną będą I etapem odbudowy drewnianej „Willi Japonka”.


Jak powiedział starosta krakowski Wojciech Pałka, należy dokładać wszelkich starań aby takie architektoniczne perełki przetrwały i służyły kolejnym pokoleniom mieszkańców powiatu krakowskiego. Zabytki tej klasy należy wspomagać i dbać o to, by nie niszczały. Obiekt po odbudowie będzie pełnił funkcję zaplecza dydaktyczno-kulturalnego. Planowane prace za otrzymaną dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkład własny Powiatu Krakowskiego na I etapie realizacji obejmą m.in.: remont pokrycia dachowego, fumigację, izolacje ścian fundamentowych wraz z drenażem, a także naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.
Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania kwotę w wysokości: 332 000,00 zł. Na prace zabezpieczające drewniany zabytek Powiat Krakowski otrzymał dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków w wysokości 160 000,00 zł. Termin zakończenia prac budowlanych określa się na dzień 30.11.2018 r.
Powiat Krakowski planuje pozyskać dodatkowe środki na dofinansowanie II etapu inwestycji w 2019 roku. Po jej całkowitym zakończeniu, obiekt będzie służył nie tylko szkole, przy której się znajduje, ale także mieszkańcom i turystom. Renowacja budynku wpłynie korzystnie na rozpowszechnienie i propagowanie polskiej tradycji, a w szczególności tradycyjnego, tak ważnego dla rejonu Małopolski budownictwa drewnianego.