Wręczono Nagrody Burmistrza Źródło Sukcesu (fotoreportaż)

Podczas spotkania noworocznego, na które zaprosili burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń wręczono Nagrody Burmistrza Źródło Sukcesu.


Laureatami zostali: w kategorii CZŁOWIEK – Roman Żbik, w kategorii INSTYTUCJA – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego, w kategorii FIRMA – Kopalnia Wapienia Czatkowice, w kategorii ORGANIZACJA – Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze Barć.
Kapituła w składzie: Stanisława Grzęda-przewodnicząca, Adam Godyń-wiceprzewodniczący, Monika Dudek-sekretarz, Małgorzata Fryt, Jan Kanty Wójcik, Andrzej Furmanik i ks. Karol Szałas nominowało też do nagrody: Janusza Blecharza i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach.

Spotkanie było też okazją do różnego rodzaju podsumowań dotyczących gminy Krzeszowice. Nie zabrakło również życzeń dla laureatów, uczestników wieczoru i mieszkańców naszej gminy.