Wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Seniora (fotoreportaż)

Centrum Kultury i Sportu wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku i Młodzieży o Zasięgu Gminnym w Krzeszowicach zaprosili seniorów z naszej gminy na imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Dla licznie przybyłych gości wystąpił Zespół Wokalny Retro działający przy Centrum Kultury Podgórza – Klub Rybitwy. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Małgorzata Lesiewicz-Przybył, solistka Opery Krakowskiej. Krzeszowiccy seniorzy, wspólnie z koleżankami i kolegami z Krakowa, znakomicie się bawili śpiewając znane i lubiane piosenki.

Życzenia seniorom złożyli: burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radna i działaczka społeczna Monika Dudek oraz wicedyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż.

W imieniu wszystkich seniorów bukiety kwiatów odebrały: przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej Marta Sobczyk, wieloletnia przewodnicząca Klubu Seniora w Krzeszowicach Stanisława Pyrdek oraz szefowa Zespołu Retro Małgorzata Lesiewicz-Przybył.