Wspomnienie harcerskich wakacji

W sercu szarej jesieni, na progu chłodnych dni warto wrócić pamięcią do letniej beztroski i chwil spędzonych z przyjaciółmi. Obozy harcerskie zorganizowane w krzeszowickim hufcu ZHP, latem 2021 roku, miały szczególne znaczenie.

Po trudach ubiegłego lata, kiedy to regulacje prawne zmieniały się jak w kalejdoskopie i organizacja wypoczynku letniego wymagała nie tylko odwagi, ale też olbrzymiego szczęścia, wakacje 2021 roku dały szansę powrotu do „normalnego”, harcerskiego obozowania.

Esencja harcerstwa

Przeprowadziłam mały eksperyment, pytając różnych znajomych: „jak myślisz, co jest esencją harcerstwa?”. Wszyscy, jak zaczarowani, odpowiadali to samo – obóz. Wypoczynek letni, organizowany dla drużyn, jest podsumowaniem ich rocznej pracy. Wszystkie zdobyte w ciągu roku sprawności, podjęte wyzwania i tropy zbiegają się w trakcie letniego pobytu grupy rówieśników w lesie. To szkoła życia w takim sensie, w jakim mają znaczenie dla przyszłości dziecka – współpraca, budowanie przyjaźni, rozwijanie samodzielności i zaradności, czy czerpanie radości z kontaktu z przyrodą. Brak normalnych, pełnowymiarowych obozów w 2020 roku, mocno dał nam się we znaki – zarówno zbiórki zdalne, jak i krótkie biwaki mają dużo sensu, ale na dłuższą metę widzieliśmy różnicę w pracy grupy. W związku z tym po zapoznaniu się z nowymi, covidowmi zasadami organizacji wypoczynku, podjęliśmy decyzję o organizacji w naszym hufcu trzech, około dwutygodniowych, obozów letnich.

Zorganizowaliśmy trzy obozy dla 129 osób. Obóz 4 Szczepu Harcerskiego „Żywioły”, obejmującego swoim zasięgiem drużyny z Krzeszowic i Nawojowej Góry, odbył się w terminie 3-17 lipca w nadbałtyckim Mrzeżynie. Zuchy i harcerze z 13. Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku, między 26 lipca a 8 sierpnia harcowali na bazie obozowej „Pająk” w Konopiskach pod Częstochową, a harcerze z 19 Drużyny Harcerskiej „Delfinaryum” z Woli Filipowskiej, między 23 a 31 lipca, spędzili wspaniały czas w Siamoszycach koło Zawiercia. Mimo burzliwego lata udało się przebyć obozy bez konieczności ewakuacji, nie odnotowano również żadnego zakażenia koronawirusem. Wszyscy powrócili bezpiecznie z obozów, przywożąc w swoich plecakach moc przygód i energii na nowy rok (oraz zapach dymu z ognisk).

Działanie profilaktyczne

Metoda harcerska od samego początku istnienia miała znaczenie profilaktyczne. Korektywny wpływ grupy rówieśniczej, skierowanie aktywności dzieci i młodzieży na prozdrowotne tory, uczenie w działaniu, kontakt z przyrodą, sprawność fizyczna, budowa relacji w oparciu o autorytet wychowawcy to tylko niektóre elementy naszej działalności, które mają korzystny wpływ na członków drużyn. Zgodnie z ideą pozytywnej profilaktyki i profilaktyki zintegrowanej kształtujemy postawy oparte o prozdrowotne wzorce, aktywność i harmonię różnych obszarów rozwoju.

W bieżącym roku, po tak długim i wyczerpującym okresie nauki zdalnej, było to jeszcze ważniejsze. Naturalny, swobodny kontakt z grupą rówieśniczą przestał być czymś oczywistym i łatwo dostępnym, dzieci zostały poddane długotrwałej izolacji, z którą część poradziła sobie bardzo dobrze, ale znaczna grupa doświadcza różnorodnych trudności emocjonalnych. Możliwość wyjazdu na obóz dla części z nich była szansą na odzyskanie naturalnego kontaktu z rówieśnikami i rozwoju umiejętności społecznych.

Pomimo utrudnień w organizacji wypoczynku, wynikających z konieczności realizacji nowych przepisów, koszt obozu mogliśmy utrzymać na niskim poziomie, podobnym do kosztów z ubiegłych lat, a część uczestników otrzymała zwolnienie z części opłat na podstawie składanych wniosków. Umożliwiło to udział tak dużej grupy dzieci w wypoczynku i było możliwe dzięki wsparciu Gminy Krzeszowice, która w ramach zadania publicznego pn. Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej – współfinansowanie zadania dotowała nasze działania.

Ponadto w ramach programu „Odblaski mogą uratować życie 2021”, dotowanego ze środków Gminy Krzeszowice w ramach realizacji zadania publicznego Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, dzieci i młodzież korzystali z plecaków ewakuacyjnych systemu BIZON (Bierz i Zmykaj Organicz Niebezpieczeństwo), zakładających serię szkoleń i ćwiczeń ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia w miejscu wypoczynku. Plecaki BIZON znacząco uatrakcyjniły ćwiczenia ewakuacyjne i realnie wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa podczas obozu letniego pod namiotami.

Plany

Nasze najbliższe plany związane z działaniem profilaktycznym i prozdrowotnym zakładają nie tylko kontynuację, ale i rozwój działań. W ramach środków z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHIS), w grudniu 2020 r. zostało przeszkolonych w naszym hufcu czterech ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obecnie pięć osób w skali hufca ma takie kwalifikacje, co pozwala nam jeszcze bardziej fachowo szkolić dzieci z zakresu pierwszej pomocy. W ostatnim czasie (również ze środków ROHIS) zakupiliśmy symulator treningowy AED – łatwe w obsłudze automatyczne defibrylatory znajdują się na strażnicach OSP w naszej gminie. Dzięki symulatorowi treningowemu możemy szkolić dzieci z użycia tego sprzętu na fantomie.

Zapadła już decyzja o organizacji obozu letniego w 2022 roku – rozpoczynamy pracę, aby już za parę miesięcy można było rozpocząć sezon na planowanie i cieszenie się kolejną leśną przygodą.

W najbliższym czasie zapraszamy Państwa po odbiór Betlejemskiego Światełka Pokoju – tradycyjnie w ostatnią niedzielę przed Świętami. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Czuwaj!

Emilia Owoc

Komendantka Hufca ZHP Krzeszowice