Wyróżnione obwarzanki

Obwarzanki półpostne wyróżnione Znakiem „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą”.

Obwarzanki półpostne zgłoszone przez KGW w Rudnie do XII edycji konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą” (które swoim działaniem obejmuje również gminę Krzeszowice) zostały wyróżnione Znakiem „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą”. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie certyfikatów miało miejsce 2 października w Trzyciążu podczas imprezy „XII Nadprzemszański Festiwal Smaku” i Święto Ziemniaka w Trzyciążu.

Konkurs na Znak Promocyjny „Nad Białą Przemszą” jest organizowany z myślą o producentach, usługodawcach, organizacjach i osobach, które poprzez swoje działania w sferze społecznej i ekonomicznej przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku swoich gmin i miejscowości. Produkty wyróżnione Znakiem „Nad Białą Przemszą” były i będą promowane przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ważnym elementem zgłoszenia było opisanie wyjątkowości produktu, a także tradycji jego wytwarzania. Tradycja przygotowywania obwarzanków półpostnych i swoista legenda z nimi związana jest w dalszym ciągu kultywowana w Rudnie, m.in. w Szkole Podstawowej i Punkcie Przedszkolnym, a także w sąsiadujących wsiach, np. Tenczynku, Zalasiu, Sance.