XII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno serdecznie zapraszają do udziału w XII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego. KRZESZOWICE 2021, sobota, 18 grudnia, od godz. 10.00, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

Celem Przeglądu jest przypomnienie pastorałek i kolęd ludowych, charakterystycznych dla naszego regionu, w tym także okolędowań i kolęd życzących, wykonywanych w tradycji przez grupy męskie. Przegląd daje możliwość konfrontacji i promocji dorobku artystycznego grup śpiewaczych z całego regionu krakowskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy dziecięce i młodzieżowe oraz – w kategorii dorosłych – solistów i grupy śpiewacze.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2021.
Informacje pod numerem telefonu 571 401 057 lub 690 012 613.

Regulamin i karty zgłoszeń na stronie www.ckiskrzeszowice.pl oraz www.pastoralki.pl