XIV sesja Rady Miejskiej

Obrady XIV sesji Rady Miejskiej prowadził wiceprzewodniczący Henryk Woszczyna. Po złożeniu ślubowania do grona radnych dołączyła Ewa Rogóż-Klocek. Większość podejmowanych uchwał dotyczyła finansów.

Ważne były uchwały: w sprawie wyborów ławników i w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Na ławników wybrano Elżbietę Nowak, Annę Nawałę, Władysławę Chodacką i Annę Wójcik. Funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej radni powierzyli Kazimierzowi Stryczkowi. Kazimierz Stryczek od 2002 jest sołtysem a od 2006 roku radnym Rady Miejskiej. Po wyborze przejął prowadzenie końcowej części obrad. Po sesji zasiadł za biurkiem symbolicznie rozpoczynając pracę przewodniczącego Rady Miejskiej. Gratulujemy! Były też kwiaty i życzenia dla burmistrza Wacława Gregorczyka z okazji imienin. W sesji uczestniczyli także Artur Baranowski dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i Radny Powiatu Krakowskiego Grzegorz Małodobry.

Foto,Info: Maciej Liburski