XVI sesja

Obrady XVI sesji Rady Miejskiej prowadzili: przewodniczący Kazimierz Stryczek oraz wiceprzewodniczący Henryk Woszczyna.

W sesji uczestniczyło 19 radnych oraz burmistrz Wacław Gregorczyk, z-ca burmistrza Adam Godyń, skarbnik Beata Banach, sekretarz Gminy Małgorzata Bojkowska, naczelnicy Wydziałów, kierownicy Referatów, przewodniczący Zarządów Osiedli, sołtysi. Podjęto 14 uchwał pozytywnie zaopiniowanych przez przewodniczących Komisji problemowych. Przedstawicielem Rady Miejskiej do kontaktów z Młodzieżową Radą Miejską został wybrany Leszek Kramarz.

Foto, info: Maciej Liburski