Za drzwiami naszej szkoły

Budynek szkoły położony jest na zboczu wzgórza, otoczony zielenią. Dla uczniów koncert śpiewu ptaków, czy spacer wiewiórki po drzewie, to nic nadzwyczajnego. Uchylmy nieco drzwi, aby móc zobaczyć, co się dzieje w SP w Czernej.


Jednym słowem można powiedzieć, że to jest dobra szkoła, dbająca o poziom nauczania, dobrze wyposażona, bezpieczna, dająca uczniom możliwości rozwoju swoich zainteresowań.  Nauczyciele skupiają się na indywidualnym nauczaniu. Pomagają w tym małoliczne  klasy, atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia.  Pedagodzy kształtują  poczucie wspólnoty, wzajemnej pomocy i poszanowania. Wpływa to na komfort pracy dziecka , a nauczycielowi  daje możliwość skupienia się na nim, przynosząc wymierne efekty w postaci przyrostu wiedzy. Dbamy, aby uczeń znalazł w szkole nie tylko wiedzę, ale także bezpieczeństwo.

Uczniowie biorą udział w zajęciach programowania. W minionym roku w klasie pierwszej było to kodowanie na dywanie , wprowadzając elementy kodowania dzieci zaczęły  od zabaw rozwijających logiczne myślenie. W klasie drugiej kodowanie i programowanie przeszło  na poziom wyższy .  W trackie zajęć dzieci rozwijają swoje miękkie kompetencje, takie jak: umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. Najmłodsi  mogą odczuwać odniesienie sukcesu na  każdym etapie nauki kodowania. Naukę logicznego myślenia i strategii uczą się także na zajęciach koła szachowego.

Mała szkoła otwarta na świat – nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Kanadzie, pozwala to doskonalić język angielski w praktyce. Wymiana maili z uczniami z Turcji i Słowacji, to możliwość nawiązania przyjaźni między uczniami z tych krajów, a także ćwiczenie umiejętności pisania w języku angielskim.
Każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania, gdyż w szkole organizowane są różnorodne konkursy, mn. literackie, plastyczne,  muzyczne. A dla tych, którzy lubią ruch, przygotowano zajęcia w ramach SKS-u. SP w Czernej, to mała szkoła z szeroko otwartymi drzwiami na potrzeby każdego dziecka.

M.N.