ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy dzień, na który uczniowie czekają z niecierpliwością. Z tej okazji 23 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbył się uroczysty apel z udziałem Burmistrza Gminy Wacława Gregorczyka, który pogratulował uczniom licznych osiągnięć oraz podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę.

Pani dyrektor Dagmara Brela – Zając wręczyła nagrody laureatom licznych konkursów i zawodów sportowych. Uhonorowani zostali także uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki  w nauce oraz dzieci obecne na wszystkich lekcjach w trakcie tego roku szkolnego.

Na zakończenie pierwszego etapu edukacji wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymali książki. Przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Michalik wręczył statuetki HENRYCZEK 2023 trzecioklasistom, którzy osiągnęli największe sukcesy w ciągu pierwszych lat nauki.

W tym samym dniu odbyło się również uroczyste pożegnanie uczniów najstarszych klas, którzy zakończyli naukę w naszej szkole. Pani dyrektor podziękowała rodzicom za wieloletnią pracę na rzecz szkoły. Przekazała także listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce.

Ósmoklasiści, którzy wykazali się największymi osiągnięciami w konkursach wiedzy i zawodach sportowych, otrzymali statuetki HENRYK 2023 ufundowane przez Radę Rodziców. Natomiast SUPERHENRYK trafił w tym roku do wyjątkowo uzdolnionego absolwenta Bartłomieja Gałczyka, który otrzymał także nagrodę indywidualną  ufundowaną przez Prezesa Kopalni Porfiru i Diabazu.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

Agnieszka Wróbel

KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera