Zaproszenie na Gminny Rajd Rowerowy

Burmistrz Gminy Krzeszowice wraz z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
zapraszają na X Gminny Rajd Rowerowy 16 czerwca 2024 r. (niedziela). Miejsce zbiórki: Rynek w Krzeszowicach

Program rajdu:
11.00-12.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
12.20 – powitanie, omówienie trasy, zasad bezpieczeństwa i regulaminu rajdu
12.30 – 15.00 przejazd rajdu
ok. 15.00 – zakończenie rajdu Rynek Krzeszowice
ok. 15.30-16.30 – poczęstunek, zakończenie spotkania

Trasa: 29 km
Trasa przeznaczona dla osób radzących sobie samodzielnie w podjazdach pod górę i zjazdach z góry.

Napoje na trasę we własnym zakresie uczestników. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu.

Regulamin, program rajdu (w tym opis trasy)
na stronie: www.krzeszowice.pl oraz
u Organizatora – informacja tel. 12 282 01 00

Organizator wydarzenia: Gmina Krzeszowice ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzeszowice na lata 2022–2025

Partnerzy: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Osoby współpracujące: Osoby pilotujące i zamykające rajd oraz inne osoby pomagające
Podmioty współpracujące:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Krzeszowice
Firma: Sport Nora z Krzeszowic

Informujemy, że wydarzenie będzie fotografowane