Zebranie sołeckie w Nawojowej Górze

Co prawda zorganizowane 9 marca w Nawojowej Górze zebranie sołeckie nie przyciągnęło do Domu Gromadzkiego tłumów, ale za to udało się zgromadzić na nim przedstawicieli wszystkich pokoleń. Przybyłych mieszkańców przywitali: Klaudia Węgrzyn – sołtys Nawojowej Góry, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk.

W pierwszej kolejności głos zabrał młodszy aspirant Dominik Bałuszek – dzielnicowy, będący jednocześnie członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wraz z Dorotą Ropką – przewodniczącą tego zespołu – prosili zebranych o czujność i informowanie o swoich obawach i podejrzeniach związanych z fizycznym i psychicznym znęcaniem się nad małoletnimi. Przewodnicząca przedstawiła założenia prowadzonej w tym roku akcji „Dzieciństwo bez przemocy”, a reprezentant krzeszowickiego komisariatu pokrótce przedstawił sposób działania procedury „Niebieskiej karty”. Dzielnicowy uczulał także zgromadzonych mieszkańców na przypadki wyłudzeń dokonywanych metodą „na wnuczka”, gdyż w ostatnich miesiącach zintensyfikowały się przypadki tego typu oszustw na terenie Gminy Krzeszowice. Sołtys Klaudia Węgrzyn, podsumowując działania wykonane przez sołectwo w ubiegłym roku, serdecznie dziękowała mieszkańcom za wytrwałość i wyrozumiałość w czasie przedłużającego się remontu ulicy Nawoja. Wskazała, że sprawna realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez zaangażowania ze strony wielu podmiotów. Wyrazy wdzięczności i uznania trafiły między innymi do obecnych podczas zgromadzenia przedstawicieli gminy, powiatu i miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, ale i do nieobecnych: Nadleśnictwa Krzeszowice i spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Choć zapewne wszyscy mieszkańcy cieszą się z powstania długo wyczekiwanego chodnika przy Drodze Krajowej nr 79, to wątpliwości niektórych wzbudziła kwestia odpowiedzialności za utrzymanie jego nawierzchni w należytym stanie – na przykład podczas intensywnych opadów śniegu lub oblodzenia. Niepewność nie trwała długo – radny Jerzy Wnęk, cytując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uświadomił zgromadzonych mieszkańców, że za odśnieżenie chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia prywatnej posesji, odpowiada właściciel tej nieruchomości.

Ostatnim punktem spotkania było dokonane przez prezesa Jana Węgrzyna podsumowanie ubiegłorocznej działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry.