Zebranie wiejskie w Filipowicach

Zebranie wiejskie w sołectwie Filipowice odbyło się w niedzielę 8 kwietnia, w budynku wiejskiego domu kultury.  Przybyłych mieszkańców powitali Beata Głąb – sołtys Filipowic, oraz Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, przyjęciu porządku obrad i dokonaniu wyboru protokolanta odczytano protokół z poprzedniego, wrześniowego zebrania. Po jego przyjęciu, sołtys Beata Głąb przystąpiła do przedstawienia sprawozdania z działalności sołectwa za rok 2017. Wśród inwestycji i przedsięwzięć, które udało zrealizować się w ubiegłym roku, znalazły się między innymi siłownia na wolnym powietrzu, instalacja lamp przy drogach gminnych, odnowienie pomieszczeń domu kultury oraz liczne imprezy zorganizowane dla mieszkańców wsi.

Wśród wolnych wniosków dominowały zagadnienia związane z bezpieczeństwem pieszych. Jeden z mieszkańców zwrócił się z sugestią, aby we wsi zbudować ciąg pieszo-rowerowy, gdyż na wąskich i pełnych zakrętów drogach w Filipowicach nigdy nie uda się wybudować chodnika. Starosta Wojciech Pałka zadeklarował, że zdaje sobie sprawę z powagi zagadnienia bezpieczeństwa, jednak nad wyborem konkretnego rozwiązania trzeba się zastanowić. Przypomniał także, że w tym roku kontynuowana będzie inwestycja w wyniku której powstanie chodnik przy drodze prowadzącej do Woli Filipowskiej, co w znacznym stopniu powinno poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Tematem wzbudzającym niezmiennie duże zainteresowanie był Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na związane z nim pytania odpowiadał Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, który z powodu wykonywania innych obowiązków dotarł na zebranie nieco spóźniony. Burmistrz przeprosił mieszkańców i poinformował o powodzie swojego spóźnienia, którym było spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zalas w sprawie budowy kanalizacji.

Mieszkańcy zwracali się do Burmistrza także z pytaniami dotyczącymi planów rozbudowy filipowickiej szkoły. Burmistrz zadeklarował, że jest wola przeprowadzenia tego typu inwestycji, lecz póki co nie ma na nią środków. Zapewnił jednak, że należy wykonać wszelkie możliwe kroki by przygotować się do tego przedsięwzięcia, by – gdy pojawią się środki finansowe – móc przystąpić do jego realizacji.

Sołtys Beata Głąb poinformowała mieszkańców sołectwa o planach na rok 2018, w efekcie których poprawie powinien ulec wizerunek sołectwa. Zaplanowano między innymi sprzątanie placu w centrum wsi, oraz modernizację parkingu przy cmentarzu. By nie tylko publiczne, ale i prywatne posesje wyglądały nienagannie, po raz kolejny zostanie przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy ogród Filipowic.