Zebranie wiejskie w Żarach

Rankiem 25 marca, gdy na krzeszowickim Rynku powoli gromadzili się mieszkańcy chcący wziąć udział w Wielkanocnym Koszyku, w Żarach odbyło się Zebranie Wiejskie. Sołtys Kazimierz Przybylski powitał Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka i Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka. Być może to przedświąteczna atmosfera sprawiła, że spotkanie miało kameralny i niezwykle serdeczny charakter.

Sołtys Przybylski przedstawił sprawozdanie z działań sołectwa w roku 2017, które zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych mieszkańców. W wolnych wnioskach mieszkańcy poruszali tematy związane głównie z infrastrukturą – dotyczące mostu prowadzącego do miejscowości Paczółtowice, oraz jednej z wiejskich dróg, której stan sprawia, że powoli zaciera się wśród młodszych mieszkańców sołectwa świadomość o jej istnieniu.

Mieszkańców interesowały przede wszystkim plany Urzędy Miejskiego związane z kanalizacją. Burmistrz Gregorczyk zapowiedział, że kiedy tylko dobiegnie końca realizowany aktualnie projekt kanalizacji na południu gminy, to uwaga w tym zakresie skupi się właśnie na okolicy Żar.  Nie zabrakło także pytań o odnawialne źródła energii.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad, Sołtys w imieniu własnym, Burmistrza i Radnego Wnęka złożył mieszkańcom życzenia Wielkanocne, a Burmistrz zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania na krzeszowickim Rynku.