Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach czeka modernizacja

24 lutego na terenie przy szkole starosta krakowski Wojciech Pałka w imieniu Powiatu Krakowskiego przekazał plac budowy realizatorowi zadania, przedstawicielowi firmy Impuls Contractor Sp. z o.o. Sp. k. z Limanowej. W wydarzeniu uczestniczył również dyrektor ZSP w Krzeszowicach Łukasz Skalny oraz przedstawiciel Biura Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 639 949,00 zł. Na pokrycie 85 % kosztów otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 243 956,65 zł.

W ramach realizacji prac modernizacyjnych będą wykonane następujące działania:

Wykonanie boiska sportowego do gry w badmintona, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz budowę ogrodzenia (piłkochwytów). Roboty budowlane obejmują również budowę dojścia do boiska sportowego. Wymiary projektowanego boiska ze strefą wybiegu wynoszą 2445cm x 4804cm.

Odwodnienie terenu szkoły wokół budynku ZSP w Krzeszowicach – etap II. W ramach prac przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu apelowego znajdującego się pomiędzy budynkiem głównym szkoły, a nowym budynkiem zlokalizowanym w południowej części działki nr 1666. Odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane odwodnienia liniowe ujęte w kanalizację, która odprowadzać będzie wody do projektowanego zbiornika retencyjnego współpracującego z regulatorem przepływu.

Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

Zamierzenie budowlane obejmuje:

remont dachu polegający na wymianie pokrycia z blachodachówki na pokrycie z blachodachówki wraz z robotami towarzyszącymi na budynku, wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną, prace przygotowawcze ogólnobudowlane: demontaż i ponowny montaż elementów na dachu, urządzeń, piorunochronu itp., montaż instalacji fotowoltaicznej, prace naprawcze i remontowe po przeciekach, prace modernizacyjne.