Złaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

9 października w malowniczej „Dolinie Pstrąga” w Dubiu odbył się II Powiatowy Złaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Krakowskiego. Organizatorem zlotu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Krakowskiego oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzeszowicach.

Partnerami wydarzenia było Sołectwo Dubie, Stowarzyszenie „Doliny Pstrąga”, Stowarzyszenie „TRAWERS” oraz KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne w Rudawie/Dubiu. Patronat Honorowy nad Złazem objęli Łukasz Smółka –wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Wacław Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice. W przedsięwzięciu, które na celu miało sportową integracje młodzieży wzięło udział ponad 30 drużyn z całego powiatu.

Złaz rozpoczął się od powitania zaproszonych gości, którego dokonał dh Tomasz Nowak – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Leszek Zięba – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Jerzy Stopa – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego, Wacław Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice, Maciej Piszczyński – dyrektor ds. Produkcji KOSD przedsiębiorstwo produkcyjne w Rudawie. Złaz otworzył wicemarszałek Łukasz Smółka, składając podziękowania za tak liczne przybycie wszystkim obecnym Jednostkom OSP oraz Młodzieży, a przede wszystkim Opiekunom – za ciężką pracę włożoną w wychowanie nowego pokolenia.

Po rozpoczęciu wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rozeszły się po całej miejscowości. Do pokonania na prawie 3-kilometrowej trasie było 19 różnych konkurencji. Podczas zmagań młodzież musiała przejść między innymi takie konkurencje, jak Strażacka Siatkówka, w której drużyna musiała piłką siatkową zbijać pachołki strażackie ustawione na boisku do siatkówki. W Strażackim Hydrauliku młodzież musiała napełnić wodą dziurawą rurę, a w Strażackich Nartach drużyna 4-osobowa musiała wspólnie przejść kilka metrów. Dodatkową atrakcją były konkurencje przeprowadzone w Parku Linowym oraz Kopalni w Dubiu. Na koniec Złazu każda drużyna otrzymała wspaniałe upominki, a Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy wraz ze swoją Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą zrobiła wspaniały pokaz z Psami Ratownikami. Na zakończenie młodzież zatańczyła popularną „belgijkę”.

Powiatowy Złaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zapoczątkowany został w 2019 roku. W pierwszej edycji udział wzięły 3 jednostki OSP. Dzisiaj łączna ilość młodzieży przekroczyła 300 osób. To pokazuje skale potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie krakowskim.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP składa serdeczne podziękowania Wszystkim Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzeszowice, Kopalni w Rudawie oraz Dubiu, Sołectwu Dubie oraz lokalnym stowarzyszeniom, które były zaangażowane w organizację II Powiatowego Złazu MDP.

Tomasz Nowak