Złote Gody

Nabór zgłoszeń dla par małżeńskich obchodzących w 2023 r. Złote Gody.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach zaprasza pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1973 zainteresowane uroczystą formą obchodu jubileuszu 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, pok. 6 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r. Wnioski do pobrania ze strony internetowej www.gminakrzeszowice.pl oraz w siedzibie urzędu.
Zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym celem podjęcia przez kierownika USC procedury.