Zmarł Wiesław Jagiełło – Burmistrz Gminy Krzeszowice w latach 1994-2006

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wiesława Jagiełły, Burmistrza Gminy Krzeszowice trzech kadencji (w latach 1994 – 2006).

Był także radnym Rady Miejskiej w Krzeszowicach w kadencjach: 1990-1994, 1994-1998, 2010-2014 oraz bieżącej, która rozpoczęła się w 2018 roku. W 2019 roku uhonorowany został  medalem „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”.
Składamy Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom słowa wsparcia i pocieszenia, a także najszczersze kondolencje w obliczu tak wielkiej straty.
W naszej pamięci pozostanie jako człowiek niezwykle pracowity, prawdziwy samorządowiec, stanowczy, ale pełen życzliwości dla innych, wyróżniający się aktywną działalnością  na rzecz wspólnoty lokalnej.

Cześć Jego pamięci!

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach
Burmistrz Gminy Krzeszowice i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli