Zmarła Marta Sobczyk

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marty Sobczyk, przewodniczącej Rady Miejskiej w Krzeszowicach w kadencjach 1998 – 2002 i 2006 – 2010, Miejskiej Rady Seniorów w kadencji 2017 – 2018, wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w latach 1991-1997, wieloletniego wychowawcy i nauczyciela przedmiotów zawodowych, uhonorowanej w 2018 roku medalem „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”.


Składamy Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom słowa szczerych kondolencji, najwyższego współczucia i głębokiego żalu.
Cześć Jej pamięci!