Zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że dnia 16.05.2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Inne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. to m.in.:
– rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
– świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3-miesięcy od dnia narodzin dziecka,
– przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Termin składania wniosków elektronicznych – od 1 lipca 2019 r.
Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych) – od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:
• PUE ZUS,Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.