Zmiany w Zarządzie Kopalni Wapienia „Czatkowice”

Rada Nadzorcza Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. powołała panów Pawła Danka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Józefa Gawrona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowo-Administracyjnych.

​Od 2 listopada br. Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie:

Paweł Danek – Prezes Zarządu

Józef Gawron – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Administracyjnych

Paweł Danek – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Legitymuje się również tytułem Executive MBA (Stockholm University School of Business/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył ponadto szereg szkoleń związanych z zarządzaniem spółkami kapitałowymi organizowanych w kraju i za granicą.

Menadżer, prawnik, specjalizujący się w zarządzaniu spółkami przede wszystkim w zakresach organizacyjnym i funkcjonalnym. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu oraz nadzorowaniu spółek w ramach grupy kapitałowej, zdobyte jako osoba nadzorująca i koordynująca procesy. Uczestniczył w przeprowadzonych z sukcesem wielu istotnych zmianach organizacyjnych w spółkach kapitałowych.

W trakcie swojej kariery zawodowej piastował szereg stanowisk dyrektorskich, m.in. w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. i w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Doświadczenie zdobywał również podczas pracy w radach nadzorczych spółek kapitałowych, pełniąc zarówno funkcje członka, jak i przewodniczącego.

Józef Gawron – Absolwent Politechniki Krakowskiej (kierunek: Mechanika – technologia maszyn, specjalizacja: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji). Ukończył ponadto liczne studia podyplomowe m.in. na kierunkach: „Informatyka”, „Menedżer ochrony zdrowia”, „Edukacja ekonomiczna – przedsiębiorczość”.

W trakcie swojej kariery zawodowej wykonywał zadania asesora dotyczące merytorycznej oceny projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Od grudnia 2015 jest członkiem Rady Programowej TVP Kraków.

Posiada doświadczenie z pracy w administracji rządowej, w latach 2015-2018 był Wicewojewodą Małopolskim. Uczestniczył w pracach kilku rad nadzorczych spółek, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Kopalni Soli w Bochni sp. z o.o.

W ostatnich latach piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów i Administracji w Tauron Polska Energia S.A.