13 grudnia

W Krzeszowicach 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, upamiętniając tamto wydarzenie, pod Pomnikiem Solidarności złożono wiązanki kwiatów.

13 grudnia 1981 roku. Dzień wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, to data, która coraz bardziej się zaciera, a przecież tamten dzień „dotknął” miliony Polaków. Kiedy słucha się dzisiaj komentarzy dotyczących stanu wojennego, to nie są one tak jednoznaczne, jak jeszcze 20 lat temu. Nie zamierzam wchodzić w polemiki, ani prezentować „jedynie słusznej racji”. Zastanawiam się jedynie, dlaczego coś, co było jednoznaczne kiedyś, praktycznie dla wszystkich, po upływie ledwie 36 lat, dla wielu osób, już tak jednoznaczne nie jest? W Krzeszowicach 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, upamiętniając tamto wydarzenie, złożono wiązanki kwiatów.

Radny Henryk Woszczyna był organizatorem uroczystości. Kwiaty pod Pomnikiem Solidarności złożyli: burmistrz Wacław Gregorczyk wspólnie z wiceburmistrzem Witoldem Kulczyckim, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń i radny Henryk Woszczyna, Jacek Ostachowski z krzeszowickiej Rady Seniorów, członkowie NSZZ Solidarność z lat 80 tych – Stanisław Ligas i Andrzej Sioła.

Marian Lewicki