Badania w Krzeszowicach

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1972-1953 ):
– mieszkanki Małopolski
– które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:
„Wsparcie realizacji programu profilaktyki raka piersi w latach 2021-2023″ oraz „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-2022″ oraz „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25 – 59  lat w  zakresie  profilaktyki  raka szyjki macicy w latach 2019-2022″ w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1972-1953 ):
– mieszkanki Małopolski
– które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Na badania zapraszamy od 10.00 do 18.00 :
9 – 10 lutego 2022 – KRZESZOWICE – Remiza OSP, ul. św.Floriana 3 – parking

Na badania profilaktyczne i edukację zapraszamy wszystkie Panie od 15.00:

9 lutego 2022 – KRZESZOWICE – Remiza OSP, ul. św.Floriana 3 – sala

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Mammografia… warto o niej pamiętać! Wykonuj badania regularnie!

Udział w  badaniach jest całkowicie bezpłatny!