Będzie tężnia w Krzeszowicach

Gmina Krzeszowice otrzymała milion złotych z trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – PGR na budowę tężni w Krzeszowicach.

Będzie ona zlokalizowana w centrum miasta, przy Alei Solidarności i będzie stanowić ważny element Parku Rekreacji i Zdrowia Krzeszowice, tworzącego przyszły kompleks uzdrowiskowy.
Tężnia solankowa należy do grupy obiektów o charakterze uzdrowiskowym i jest instalacją o wysokich walorach rekreacyjnych, opartych o korzystne fizjologicznie oddziaływanie aerozolu solankowego.
Zadanie, planowane do realizacji  2023 roku, obejmuje budowę tężni solankowej ze strefą inhalacyjną, z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami. Zakłada również posadowienie elementów małej architektury oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół tężni.
Obiekt będzie ogólnodostępny, nieodpłatny i służyć ma mieszkańcom Krzeszowic jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Będą z niej mogli korzystać nie tylko mieszkańcy miasta, ale także całej gminy i wszyscy odwiedzający (w tym także pacjenci Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu i Krzeszowickiego Centrum Zdrowia) oraz turyści.

Info: UM