CZERNA AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna organizuje 06 kwietnia 2019 roku na terenie swojej wioski coroczną akcję „Sprzątanie Świata”.

Stowarzyszenie powstało 8 lat temu i zainicjowało kampanię sprzątania Czernej zachęcając mieszkańców i inne organizacje z terenu wioski do tej akcji. W akcję zaangażowane są również OSP Czerna, Rada Rodziców przy SP Czerna oraz Radni, Sołtys i Gmina Krzeszowice. Celem akcji jest sprzątanie śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania, a przede wszystkim budowanie świadomości ekologicznej. Stowarzyszenie informuje, że roku na rok widać, że świadomość ekologiczna jest wyższa, a dorośli pokazują dzieciom jak dbać o środowisko, gdyż na nich spoczywa ta odpowiedzialność.
Stowarzyszenie zachęca „Przyjdźcie z nami sprzątać nasz wspólny dom, którym jest Czerna.”
Po zakończeniu sprzątania czeka na wszystkich poczęstunek i małe niespodzianki.

SIS Czerna