Doroczne nagrody dla nauczycieli

31 października podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach Burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek i przewodniczący Komisji Edukacji Robert Chochół, wręczyli dyplomy i kwiaty dyrektorom szkół oraz nauczycielom.

Nagrody Burmistrza przyznano za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty Gminy Krzeszowice.

Nagrody I stopnia

Ewa Cudzik-Tekielak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Tenczynku
Małgorzata Cyran – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy
Barbara Łabuzek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Filipowicach
Elżbieta Surowiec – nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
Marzena Wąchol – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
Elżbieta Zawisza – nauczyciel biblioteki w Szkole Podstawowej w Tenczynku
Anna Ochmańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach
Renata Wciślak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zalasiu

Nagrody II stopnia

Wioletta Święszek – nauczyciel przyrody, geografii i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Filipowicach
Adriana Jaromin – pedagog w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach

Zdjęcia: Marian Lewicki