Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Pierwszaków

Rzekę pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów.

Dla nauczycieli mamy najpiękniejszy bukiet słów.

Serdeczne życzenia dla nauczycieli przekazali polscy i ukraińscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach podczas uroczystej akademii, która odbyła się 14 października. Dyrektor Dagmara Brela-Zając podziękowała nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wysiłek wkładany w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas: III b, IVc, VI b  pod kierunkiem nauczycieli: Lucyny Stryczek, Elżbiety Staszczuk, Donaty Baczmańskiej i Teresy Firek. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane angielskimi piosenkami i dynamicznym tańcem wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor. Miłym akcentem na zakończenie uroczystości były symboliczne upominki, które dzieci wręczyły nauczycielom w imieniu wszystkich uczniów.

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W tym samym dniu odbyła się wzruszająca uroczystość włączenia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. W tym roku do ślubowania przystąpiły trzy klasy pod opieką: Barbary Chrząszczak, Sylwii Remin i Brygidy Plichty-Kuczary.

Najmłodsi uczniowie zostali serdecznie przywitani przez starszych kolegów i koleżanki, którzy wspierali ich w trakcie uroczystego apelu. Następnie pierwszoklasiści przedstawili przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń  program artystyczny, prezentując nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się też wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było pasowanie dzieci na uczniów naszej szkoły przez dyrektor Dagmarę Brelę- Zając. Występ pierwszaków podziwiali  nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim żywo reagujący rodzice.

Po ślubowaniu najmłodsi uczniowie otrzymali od swoich wychowawczyń legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy i upominki, aby po latach miło wspominali ten wyjątkowy dzień.

Agnieszka Wróbel