Dzień Edukacji Narodowej w krzeszowickim LO

14 października jest szczególną okazją do refleksji nad edukacją, świętem szkoły i tych, którzy ją tworzą – nauczycieli, uczniów, rodziców. Myśląc o edukacji w tym dniu nie sposób zapomnieć o szczególnych historycznych okolicznościach, w których powołana została Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca.

W dramatycznych okolicznościach I rozbioru zainicjowane zostało dzieło, które w dalszej perspektywie miało przysporzyć narodowi światłych i oddanych sprawie państwa obywateli. Dzień Edukacji Narodowej jest w naszym liceum łączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Również w tym roku ślubowanie odbyło się w szczególnej scenerii Muzeum Kopca Kościuszki. Nauczycieli i uczniów powitał Prezes Komitetu Kopca Kościuszki dr hab. Mieczysław Rokosz.

Tadeusz Kościuszko, który od chwili powstania szkoły jest jej Patronem, zajmuje szczególne miejsce w narodowej historii. Jest symbolem szlachetności, poświęcenia idei wolności politycznej i społecznej, skromności. Dyrektor Alicja Milczarek zwracając się do ślubujących uczniów, także nawiązała do postaci Patrona, znaczenia edukacji i wyjątkowości czasu edukacji w życiu każdego człowieka.

Spotkanie prowadziła Patrycja Wilk – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie pod kierunkiem  Pedagoga pana Adama Kozłowskiego wykonali pieśni z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Przebieg spotkania koordynowali wychowawcy klas pierwszych: Alicja Mosur, Mirosława Wieczorek, Anna Kwiecień, Justyna Tekieli, Marcin Drożdż oraz pani Małgorzata Bukowska i Urszula Garlacz. Po zakończeniu uroczystości ślubowania uczniowie wraz z wychowawcami wspięli się na Kopiec Kościuszki. Wyjątkowa pogoda i panorama miasta oraz Tatr roztaczająca się z Kopca, dopełniły sumy wrażeń.

11 października klasy drugie i trzecie także  zaakcentowały Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie w auli szkolnej było okazją do integracji, podziękowań nauczycielom także ze strony Pani Dyrektor , która wręczyła przyznane nagrody. Na ręce Pani Dyrektor podziękowania złożyli przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Szczególną oprawą spotkania był spektakl „Szkolnego Teatru Poezji” pod kierunkiem Mirosławy Wieczorek – „Świat Pana Cogito” na podstawie poezji Zbigniewa Herberta.