EDUKACJA A RYNEK PRACY

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze we współpracy z Fundacją Edukacji i Kreatywnego Rozwoju „FunEdu” oraz ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Zabierzowie, realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskiego Programu ERASMUS+ w ramach kooperacji strategicznych partnerów dla tworzenia innowacji edukacyjnych i wymiany dobrych praktyk pt. „What’s Next? Improving Methods of Introducing Youth People to Possible Carriers”.

W projekcie mającym na celu wspieranie uczniów kończących pierwszy lub drugi etap edukacji, w dążeniu do rozwijania własnych, indywidualnych umiejętności i kompetencji związanych z podejmowaniem racjonalnych decyzji mających bezpośredni wpływ na ich przyszłą karierę zawodową, biorą udział przedstawiciele z Polski, Norwegii, Danii, Macedonii i Niemiec reprezentujący szkoły, jednostki samorządowe oraz organizacje specjalizujące się w doradztwie zawodowym. Istotnym celem ich działalności jest zapewnienie młodzieży niezbędnej wiedzy oraz informacji na temat możliwości, jakie daje znajomość poszczególnych struktur rynku pracy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Ważnym celem projektu jest również walka z wyłączeniem społecznym i pomoc w tworzeniu ścieżki kariery zawodowej młodzieży, która ma utrudniony start ze względu na pojawiające się trudności edukacyjne, społeczne, czy etniczne.

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się na początku marca w norweskiej szkole gimnazjalnej na wyspie Haramsøya. Koordynatorzy zaprezentowali system szkolnictwa w swoich krajach oraz przedstawili sposoby zapoznawania się młodzieży z różnymi zawodami, lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za doradztwo zawodowe, rynek pracy oraz rozwój regionalny, co niewątpliwie ma przyczynić się do lepszego rozumienia istniejącego rynku pracy i możliwości, jakie daje on młodym ludziom.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Norwegii, stawiane jest jako przykład dobrej praktyki dla krajów UE. Jest to jeden z nielicznych krajów, w których średnio połowa uczniów kończących podstawowy etap edukacyjny wybiera szkoły zawodowe.

Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem umiejętności praktycznych, które posiadają szesnastoletni uczniowie kończący norweskie gimnazjum. Kilkudniowa obserwacja sposobu zarządzania szkołą oraz prowadzenia zajęć (głównie metodą projektową) nasunęła wiele pomysłów,  które powinniśmy również realizować w naszych szkołach.

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w Aalborg w Danii. Tym razem w spotkaniu wezmą udział również uczniowie.

Tekst i zdjęcia – Agnieszka Mitka, Renata Pędrys