Gmina Krzeszowice od 2 października przyjmuje wnioski do programu Czyste Powietrze

W związku z podpisanym przez Gminę Krzeszowice porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Krzeszowice, informujemy, że do programu można już aplikować, bądź składać wypełnione wnioski, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.

W tym celu  zostało uruchomione stanowisko komputerowe, aby  kompleksowo świadczyć pomoc beneficjentom w ubieganiu się o dofinansowanie działań związanych z ochroną powietrza.

Urząd Miejski w Krzeszowicach zaprasza do budynku przy pl. F. Kulczyckiego 1, pokój 2B, tel: 12 252 08 05.