Happeningi Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę happeningów Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego. Wystawa powstała we współpracy z krytykiem sztuki Anką Ptaszkowską, Pauliną Krasińską oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wystawa prezentuje jeden z ważnych obszarów twórczości Tadeusza Kantora jakim były happeningi. Fotografie Eustachego Kossakowskiego są znakomitą dokumentacją wydarzeń, które Kantor kreował w przestrzeniach publicznych w latach 1965-1969, takich  jak: „Pierwszy Happening Cricotage”, „List”, „Panoramiczny Happening Morski”, „Lekcja Anatomii wedle Rembrandta”.

Fotografie Kossakowskiego są bezcenną dokumentacją tych wydarzeń, ale nie tylko. Obecna wystawa to swego rodzaju spotkanie dwóch artystów. Sam Kantor zwrócił uwagę na podobieństwo między fotografiami jego wczesnych spektakli teatralnych autorstwa Kossakowskiego, a jego własnymi szkicami do tych spektakli.

Kossakowski jest uporczywym autorem dokumentacji fotograficznej wszystkichbez wyjątku happeningów Kantora, niezależnie od miejsca i czasu, w których się odbywały. Zdjęcia te nie były wykonywane na zamówienie. Są wynikiem osobistego, „nieubłaganego” zaangażowania fotografa w twórczość Tadeusza Kantora  i – równolegle – w fenomen awangardy oraz we własną twórczość. To potrójne, a zarazem totalne zaangażowanie nadaje fotografiom ich wysoką jakość i artystyczną autonomię.

Niektóre fotografie happeningów Kantora autorstwa Kossakowskiego są słynne na całym świecie. Wystawa ukazuje również te, które do dziś pozostały nieznane.

Z równą pasją co happeningi fotografował Kossakowski spektakle teatralne Kantora. W przestrzeni Galerii można oglądać – jako odrębny temat – znakomity cykl fotografii spektaklu „Gdzie są niegdysiejsze śniegi”, który w 1982 roku odniósł wielki tryumf w Centre Georges Pompidou w Paryżu.

 

Organizator / miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl

 Koordynator wystawy: Kamil Kłeczek

Współpraca: Anka Ptaszkowska, Paulina Krasińska, Robert Jarosz

Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice

Patronat medialny: Radio Kraków

Otwarcie ONLINE: 7 maja, godz. 18.00 (facebook)

Czas trwania: 9 maja – 13 sierpnia 2021

Autor fotografii: Eustachy Kossakowski

© Copyright by: Anka Ptaszkowska

Negatywy i slajdy są własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie