Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji

W Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła się inauguracyjna pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach III kadencji.

W skład tego gremium w wyniku przeprowadzonych wyborów weszli następujący uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Krzeszowice:

Filip Gala – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

Maja Godyń – Szkoła Podstawowa w Czernej

Zuzanna Kosek – Szkoła Podstawowa w Filipowicach

Bartosz Gajkowski – Szkoła Podstawowa w Miękini

Grzegorz Sadowski – Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze

Oliwia Łuszcz – Szkoła Podstawowa w Sance

Wiktor Dudek – Szkoła Podstawowa W Nowej Górze Im. Marii Konopnickiej

Mateusz Markowicz – Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku

Stanisław Nowak – Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Zuzanna Setkowicz – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu

Magdalena Matysik – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

Jakub Żak Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

Obrady otworzyła Maja Mucha Przewodnicząca Młodzieżowej Rady poprzedniej kadencji. Na wstępie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek wraz z Burmistrzem Gminy Krzeszowice Wacławem Gregorczykiem wręczyli radnym zaświadczenia o wyborze.

W dalszej kolejności wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie, następnie poprzez tajne głosowanie dokonali wyboru prezydium.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została – Oliwia Łuszcz,

I Wiceprzewodniczącym – Jakub Żak,

II Wiceprzewodniczącą – Maja Godyń,

Sekretarzem – Zuzanna Setkowicz

Na zakończenie uczestnicy sesji złożyli gratulacje nowo wybranym radnym, życząc owocnej pracy na rzecz środowiska młodzieżowego w gminie Krzeszowice.