IZPM z pomocą żywnościową dla najbardziej potrzebujących

W dniach 13 – 16 listopada w godz. 9.00-16.00 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej będzie wydawał paczki żywnościowe osobom, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja jest kontynuacją Programu z 2016 roku, w ramach którego Stowarzyszenie objęło wsparciem 245 osób, przekazując 11 ton żywności.

W hurtowni przy ul. Kościuszki 2 IZPM zgromadził ok. 6 ton artykułów spożywczych przekazanych przez Bank Żywności i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wsparciem zostanie objętych ponad 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Podopieczni będą mogli również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących m.in. ekonomicznego gospodarowania żywnością, zdrowego odżywiania się i przyrządzania smacznych, atrakcyjnych potraw.

Do połowy czerwca cyklicznie będą sprowadzane do Krzeszowic i rozdzielane najuboższym produkty takie jak: konserwy mięsne i rybne, cukier, kasza, ryż, makaron, olej, groszek z marchewką, fasola, buraczki, przecier pomidorowy, powidła, mleko, herbatniki, ser.

Przed niewielką organizacją, jaką jest Krzeszowicki IZPM, staje więc ponownie poważne duże i odpowiedzialne zadanie, w którego realizacji niecenioną pomoc niosą strażacy i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej