Ja i moje koła dwa

Na kolejnym czwartkowym spotkaniu Klubu Seniora „Radość Życie” w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach gościem i prelegentem był Jerzy Wnęk.

Jego pasją jest turystyka rowerowa i o tym opowiadał seniorom, o podróżach po Polsce widzianej z perspektywy siodełka rowerowego.