Kare konie, kare

II Konkurs Pieśni Ludowej Kare konie, kare w Nowej Górze zorganizowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Krzeszowice przy współpracy sołtysa i Rady sołeckiej.
Były prezentacje konkursowe, koncert zaproszonego zespołu ludowego a na koniec ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy.

Fot. Maciej Liburski