Kolorowy i charytatywny Piknik Strażacki

14 maja 2023 na krzeszowickim Rynku odbyła się ósma edycja Pikniku Strażackiego.

Organizatorami byli: Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Krzeszowicach, a patronat nad uroczystością objął Starosta Krakowski Wojciech Pałka.
Piknik był pełen atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale także dla rodziców.

Po raz pierwszy pojawiły się dmuchańce strażackie dla dzieci. Były liczne pokazy i zawody z  atrakcyjnymi  nagrodami, w tym:  miasteczko strażackie obsługiwane przez druhów OSP Czerna, tor przeszkód przygotowany przez druhów z OSP Nawojowa Góra, stanowisko układania skrzynek zorganizowane przez druhów z OSP Żbik i OSP Wola Filipowska, przenoszenie balonów z wodą przy użyciu narzędzi hydraulicznych, przygotowane przez druhów z OSP Miękinia,  do przelewania wody koromysło obsługiwane przez druhów z OSP Ostrężnica, stanowisko do zabawy w kręgle oraz cięcie drewna przygotowane przez druhów z OSP Nowa Góra. Natomiast u druhów z OSP Paczółtowice można się było napić pysznej kawy i herbaty. Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali ze stoiska, gdzie malowano  twarz w fantazyjne kolory.

Nie obyło się też bez pokazu musztry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP, którą prowadził zastępca naczelnika OSP z Ostrężnicy – Krzysztof Kosno. Dużym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium mobilne z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie, którego wyposażenie  można było obejrzeć  po wejściu do wnętrza pojazdu i zapoznać się z profesjonalnym sprzętem, służącym do działań związanych z zagrożeniem CBRNE, tj. chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym. W pikniku udział wzięli też druhowie z OSP Imielin (powiat bieruńsko – lędziński), którzy zaprezentowali posiadaną na wyposażeniu łódź ratowniczą.

Na scenie pojawiły się również dzieci z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach i Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, a także druhowie z OSP Nowa Góra, którzy zaskoczyli wszystkich wykonaniem skeczu o służbie strażaków – ratowników, a także wspólnie zatańczoną belgijką. Prowadzący piknik: Anna Małodobry Szlachta z OSP Siedlec i Mariusz Rozmus z OSP Miękinia doskonale umilali czas uczestnikom.
Podczas pikniku prowadzona była przez strażaków zbiórka pieniędzy, aby wesprzeć finansowo rodziny chorych dziewczynek z gminy Krzeszowice, Oli i Zosi. Najwięcej zebrali: druh Piotr Dzwonek z OSP Żbik – 3 464,00 zł i Józef Lichoń druh z OSP Czatkowice – 1 418,00 zł. W sumie udało się zebrać kwotę w wysokości 10 018,94 zł. Środki te przekazane zostaną rodzinom potrzebujących dziewczynek. Tradycyjnie była też okazja do skosztowania znakomitej grochówki strażackiej, którą przygotowują od kilku lat strażacy ochotnicy z Nawojowej Góry.

Całość imprezy uświetniła defilada samochodów pożarniczych, którą poprowadzili najpierw najmłodsi strażacy na swoich automobilach. Podczas pikniku odbyło się także  uhonorowanie statuetkami najbardziej zaangażowanych i zasłużonych w ochronie przeciwpożarowej, które otrzymali z rąk: Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka, Tomasza Nowaka – zastępca dyrektora Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie i  Mieczysława Odrzywołka – Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach. Byli to: Jakub Płaczek z OSP Dębnik, Katarzyna Banaszczyk z OSP Czatkowice, Rafał Grabowski z OSP Czerna, Marcin Falasa z OSP Krzeszowice, Janusz Zajega z OSP Miękinia, Andrzej Matysik z OSP Nawojowa Góra, Elżbieta Lasoń z OSP Nowa Góra, Kamila Puda z OSP Ostrężnica, Fryderyk Molik z OSP Paczółtowice, Bolesław Pałka z OSP Rudno, Michał Kuciel z OSP Sanka, Natalia Nowak z OSP Siedlec, Kacper Czapla z OSP Tenczynek, Grzegorz Kaim z OSP Wola Filipowska, Rafał Gasek z OSP Zalas i Łukasz Duda z OSP Żbik. Imprezę odwiedził także Michał Wiśniewski, promujący akcję chrytatywną Szafowanie dla Zosi.

Organizatorzy składają  serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za wsparcie finansowo- rzeczowe. Podziękowania zechcą przyjąć: Łukasz Smółka – wicemarszałek  Województwa Małopolskiego, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Łukasz Łach – dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Krakowie, Tomasz Nowak – zastępca dyrektora Zarządu Oddziału Wykonawczego w Krakowie, Dawid Gleń – Prezes OSP Nowa Góra, Mariusz Rozmus – Naczelnik OSP Miękinia, a także Paweł Knapik– Komendant Miejski PSP w Krakowie za umożliwienie przyjazdu mobilnego laboratorium. Wyrazy podziękowania należą się również Marcinowi Małysa – zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach i funkcjonariuszom  za  zapewnienie należytego bezpieczeństwa oraz wszystkim strażakom – ochotnikom z gminy Krzeszowice, którzy pomogli  przygotować  i zorganizować piknik strażacki, a szczególnie druhom z OSP Siedlec, którzy pod przewodnictwem Marka Małodobrego przygotowali plan organizacji ruchu drogowego.

Tekst: Barbara Kurdziel